Gå til hovedindhold

VVM

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. En lang række anlæg er omfattet af VVM-reglerne, f.eks. anlæg til energiproduktion, landbrug, vindmøller, fødevareindustrier m.v.

Indhold

  VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter VVM-bekendtgørelsens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse.

   

  Hvornår skal der laves en VVM?

  En lang række anlæg er omfattet af VVM-reglerne.

  Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, vindmøller, fødevareindustrier og infrastruktur.

  Læs VVM-reglerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  VVM-redegørelse

  Nogle typer af anlæg og projekter kræver altid, at der laves en VVM-redegørelse.

  Se BILAG 1 i VVM-bekendtgørelsen.

  VVM-screening

  Andre typisk mindre anlæg skal VVM-screenes for at afgøre, hvorvidt en VVM-redegørelse er nødvendig eller ej.

  Se BILAG 2 i VVM-bekendtgørelsen.

  Anmeldepligt

  Bygherren skal indsende en anmeldelse til kommunen forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.

  Anmeldelsen skal foregå digitalt via BYG og MILJØ

  Sidst opdateret: 16. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk