Gå til hovedindhold

Fastholdelse

Her kan du læse mere om dine muligheder for fastholdelse på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom.

Indhold

  Hvis sygdom påvirker din evne til at arbejde på fuld tid, er der flere muligheder for at få støtte til at bevare dit job og undgå langvarig sygemelding:

  1. Jobcenter Mariagerfjord: Du kan søge rådgivning hos Jobcenter Mariagerfjord, hvor erfarne beskæftigelseskonsulenter er tilgængelige, for at hjælpe dig med at finde løsninger, selv før du behøver at sygemelde dig.
  2. Praktiserende læge: Med dit samtykke kan din læge sende en anbefaling til kommunen (LÆ 165 - "Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling"), hvor de kan anbefale, at du som patient modtager støtte eller anden hjælp i forbindelse med din sygdom.
  3. Arbejdsgiver og tillidsrepræsentant: Med din tilladelse kan din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant henvende sig sammen med dig, for at få rådgivning om mulighederne for at fastholde dig på din arbejdsplads.

  Disse ressourcer er tilgængelige for at hjælpe dig med at håndtere sundhedsudfordringer, der påvirker dit arbejde og træffe de bedste beslutninger for din situation.

  Kontakt Jobcenter Mariagerfjord for mere info om fastholdelse på telefon 97113300.

  Fastholdelsesmuligheder

  • En midlertidig ordning, hvor medarbejderens helbredsmæssige problemer nødvendiggør sygefravær/behandling.
  • Arbejdstiden øges gradvist over en kortere periode frem til normal arbejdstid.
  • Lønmodtagere skal mindst have et fravær på 4 timer ugentlig.
  • Der udbetales delvise sygedagpenge.
  • Selvstændige erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af det normale arbejde.
  • Ordningen forudsætter ikke forudgående fuld sygemelding.
  • Refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag eller i forbindelse med behandling.
  • Langvarig eller kronisk lidelse med væsentlig forøget sygdomsrisiko og et skønnet fravær på minimum 10 dage om året.
  • Aftalen indgås for 2 år ad gangen og gælder kun i forhold til den bestemte lidelse som aftalen omfatter.
  • Aftalen gælder kun i forhold til det eksisterende ansættelsesforhold.
  • Tilskud til hjælpemidler og arbejdsredskaber, som ikke er normalt forekommende på arbejdspladsen, og som kan kompensere for medarbejderens varige begrænsninger i arbejdsevnen og muliggøre arbejdsfastholdelse.
  • Tilskud til mindre arbejdspladsindretninger, der kan kompensere for medarbejderens varige begrænsninger i arbejdsevnen og muliggøre arbejdsfastholdelse.
  • Praktisk assistance kan ydes til borgere i erhverv samt ved efter- eller videreuddannelse, når funktionsnedsættelsen varigt er nedsat af fysiske eller psykiske årsager, og borgeren har brug for personlig hjælp til konkrete, praktiske arbejdsopgaver, som denne ikke selv er i stand til at udføre.
  • Økonomisk tilskud til arbejdsgiveren til aflønning af en person, der kan yde praktisk assistance til medarbejderen i op til 20 timer pr uge ved fuldtidsarbejde.
  • En erfaren medarbejder på arbejdspladsen eller en ekstern person frikøbes til/honoreres for at varetage medarbejderens introduktion, vejledning og oplæring i arbejdsfunktioner i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtigelse hertil.
  • Mentoren kan også bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats (fx støtte til at komme op om morgenen, møde på arbejdspladsen og kontakte almen praktiserende læge).
  • Under fuld sygemelding foretages afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne på dennes egen eller anden arbejdsplads evt. revalideringsinstitution.
  • Virksomhedspraktikken kan ud over afdækning af den sygemeldtes muligheder for at beholde/opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet anvendes til at optræne den sygemeldte til hidtidige eller nye arbejdsfunktioner, der kan sikre at helbredsproblemerne ikke fremover har betydning for arbejdsevnen.
  • Afklaringen sker i forhold til funktioner og arbejdstid.
  • Virksomhedspraktikken har en varighed på op til 13 uger. Perioden kan forlænges ved yderligere behov for afklaring.
  • I forbindelse med optræning og/eller oplæring i arbejdsfunktioner ved ansættelse i en virksomhed.
  • Der udbetales et tilskud til virksomheden som kompensation for, at den nyansatte arbejdsmæssigt ikke er oppe på fuld ydelse fra den første arbejdsdag.
  • Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn til medarbejderen.
  • Der kan som udgangspunkt udbetales løntilskud i op til et år. For revalidender kan der være indikation for en forlængelse af denne periode.
  • Støtte til uddannelsesforløb, der forudsættes gennemført på normeret tid.
  • Uddannelsen fører til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, hvorved borgeren bliver selvforsørgende.

  Få sygemeldt medarbejder hurtigere i job

  Hvis din medarbejder er i risiko for at være sygemeldt mere end 8 uger, kan du anmode om tidlig opfølgning - også kaldet Fast Track.

  Det betyder, at din medarbejder får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

  Du kan anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion på virk.dk.

  Læs mere om tidlig opfølgning/fast track for løb på star.dk

  Sidst opdateret: 25. oktober 2023

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Jobcenter Mariagerfjord

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 33 00