Gå til hovedindhold

Rehabilitering

Information om rehabilitering og regler samt rammer for brug af rehabiliteringsteamet.

Indhold

  Hvornår tilbydes et møde med rehabiliteringsteamet?

  Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig i job eller i gang med at uddanne dig, kan vi tilbyde dig et møde med vores rehabiliteringsteam. Teamet er medarbejdere fra forskellige områder i kommunen samt en sundhedskoordinator fra regionen. Sammen med dig og din sagsbehandler vurderer de, om du kan komme til at arbejde på fuld tid igen, hvis vi gør en særlig indsats. Det kan også være, vi finder frem til, at et fleksjob på nedsat tid eller førtidspension er det bedste for dig.

  Hvem er rehabiliteringsteamet?

  Rehabiliteringsteamet er medarbejdere fra alle de områder i kommunen, der er inde over din sag – eller med fordel kan komme det. Du kan derfor møde folk fra kommunens jobcenter, socialområdet, sundhedsområdet og en sundhedskoordinator fra regionen. Hvis det har betydning for dig, vil der også være en vejleder, der kan vejlede om uddannelse.

  Rehabilitering

  Hvad er en rehabiliteringsplan?

  En rehabiliteringsplan er et dokument, som kommunen bruger til at beskrive din arbejdsevne. Planen indeholder to dele - en forberedende del og en indsatsdel.

  Forberedende del

  Den forberedende del skal anvendes i alle sager, der behandles af rehabiliteringsteamet, herunder sager omkring fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

  Endvidere skal den også bruges i afgørelser om revalidering.

  Kommunen kan vælge at benytte den forberedende del i andre sager fx langvarige sygedagpengesager.

  Den forberedende del består af et forberedelsesskema og din læges vurdering.

  Forberedelsesskema

  Kommunen skal i samarbejde med dig udfylde skemaet. I skal bl.a. beskrive dine erfaringer, dine ressourcer, dine jobønsker og dit helbred.  

  Skemaet skal også indeholde oplysninger om, hvilke indsatser der har været iværksat for dig.

  Din læges vurdering

  Kommunen skal indhente din læges vurdering af dit helbred set i forhold til arbejdsmarkedet. Vurderingen skal ske på baggrund af en konsultation. 

  Indsatsdel

  Indsatsdelen skal alene anvendes, såfremt du får bevilget et ressourceforløb. Den skal indeholde dine mål for fremtiden og en plan for indsatsen i ressourceforløbet.

  Hvis dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges, og du stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har du ret til et jobafklaringsforløb.

  Jobafklaringsforløb giver mulighed for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

  Hvad indeholder forløbet?

  Et jobafklaringsforløb kan bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedstilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

  Din primære indsats vil som udgangspunkt være virksomhedspraktik, med mulighed for sideløbende indsatser.

  Det kan fx være:

  • Opkvalificerende kurser 
  • Mentorstøtte
  • Ansættelse med løntilskud
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Fysisk træning
  • Smertetackling
  • Håndtering af stress/angst/depression
  • Coachende samtaler i forhold til job og uddannelse

  Hvis der er planlagt et behandlingsforløb så du igen kan blive rask, vil det indgå som en del af indsatsen under dit jobafklaringsforløb.

  Ressourceforløb er målrettet dig, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke du får en særlig indsats. Målet er, at forløbet på kortere eller længere sigt skal støtte dig til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Hvad indeholder forløbet?

  Det primære fokus i et ressourceforløb er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Det er dit mål for tilknytning til arbejdsmarkedet, der er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

  Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedstilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

  Det kan fx være:

  • Bostøtte/mentorstøtte
  • Aktivitets –og samværstilbud inden for psykiatrien
  • Fysisk træning
  • Smertetackling
  • Håndtering af stress/angst/depression
  • Virksomhedspraktik
  • Coachende samtaler i forhold til job og uddannelse

  Er du under 40 år, kan du få tilbudt flere ressourceforløb.

  Sidst opdateret: 21. juni 2022

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Jobcenter Mariagerfjord

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 33 00