Gå til hovedindhold

Send faktura til Mariagerfjord Kommune

Læs om elektronisk fakturering, krav til indhold af faktura, EAN-numre og indbetaling til kommunen.

Indhold

  Elektronisk fakturering

  Elektronisk fakturering betyder, at offentlige myndigheder kun modtager og sender regninger elektronisk. Hvis din virksomhed leverer varer eller ydelser til kommunen, er det altså et krav, at du sender regningen i form af en elektronisk faktura via NemHandel.

  Hvis du ikke har mulighed for at fremsende elektroniske fakturaer gennem dit økonomisystem, og ønsker du ikke at anvende et LæsInd-bureau, kan du anvende en gratis fakturablanketNemhandel Fakturablanket.

  Nemhandel

  For at kunne anvende NemHandel, er det nødvendigt din faktura overholder et bestemt format kaldet OIOUBL-formatet. Det er ved lovgivning bestemt, at det er dette format, der skal anvendes. Hvis du er i tvivl om, dit økonomisystem understøtter OIOUBL-formatet anbefaler vi, at du henvender dig til din systemudbyder.

  Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om NemHandel kan du læse om de typiske spørgsmål om e-handel.

  Kravene til indholdet i en faktura fremgår af bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

  De væsentligste krav til indholdet er:

  • Fakturadato og en eventuel afvigende leveringsdato
  • Fortløbende fakturanummer
  • Sælgers navn, adresse og CVR-nr.
  • Købers navn og adresse
  • Varens/ydelsens art, mængde og pris
  • Momsgrundlaget (nettoprisen)
  • Gældende momssats og momsbeløbets størrelse
  • En specifikation af eventuelle momsfrie poster 

  Herudover skal fakturaer til offentlige myndigheder ifølge bekendtgørelsen om elektronisk fakturering indeholde oplysninger om:

  • Fakturamodtagerens EAN-nummer
  • Personreference eller anden reference samt evt. ordre- eller rekvisitionsnummer
  • Kontostreng, hvis den offentlige myndighed har oplyst denne

  Ifølge bekendtgørelsen har kommunen ret til at udskyde betalingen af en faktura, hvis den ikke opfylder disse krav, eller hvis den ikke er fremsendt elektronisk.

  Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal fremsendes elektronisk. Derfor har alle offentlige institutioner og afdelinger et EAN-nummer, der fortæller, hvor NemHandel skal aflevere en regning.

  Det er derfor vigtigt, at leverandøren får oplyst EAN-nummeret, når en kommunal institution eller afdeling afgiver bestillinger. 

  EAN-numre i Mariagerfjord Kommune

  Betaling af regninger fra kommunen

  Regninger fra Mariagerfjord Kommune er vedhæftet et indbetalingskort. Du kan kun foretage en korrekt betaling af regningen ved at bruge dette indbetalingskort.

  Du skal have indbetalingskortet med, hvis du betaler på posthus eller i pengeinstitut. Du kan også betale via netbank eller lignende ved at bruge kodelinjen nederst på indbetalingskortet.

  Øvrige betalinger til kommunen

  Hvis du har behov for at indbetale et beløb til Mariagerfjord Kommune, uden at du har modtaget en regning eller opkrævning, eller hvis indbetalingskortet er blevet væk, kan du overføre beløbet til vores bankkonto.

  Sparekassen Danmark

  9070-2071978586

  IBAN-kontonummer

  DK7493372071978586

  BIC-kode

  VRAADK21


  Husk at give så fyldestgørende oplysninger, at vi er i stand til at se, hvem indbetalingen kommer fra (f.eks. cpr.nr.), og nøjagtigt hvad indbetalingen vedrører.

  Sidst opdateret: 18. marts 2024