Gå til hovedindhold

Lokaleudlejning

Her kan findes detaljer om udlejning af Hadsund Kulturcenter.

Indhold

  Booking af lokalerne:

  Booking SKAL ske via bookingsystemet Conventus.

  Er din forening ikke oprettet i bookingsystemet, så henvend dig til Kultur & Fritid tlf. 97 11 35 06

  Arbejder du i en af Mariagerfjord Kommunes afdelinger, så forhør dig hos din leder, der har adgang til bookingsystemet.

   

  Lokalerne i Hadsund KulturCenter:

  De enkelte lokaler er beskrevet på Mariagerfjord Kommunes fritidsportal: www.conventus.dk/mariagerfjord 

  Kontakt Hadsund Bibliotek for yderligere oplysninger tlf. 97 11 46 30

   

  Priser:

  Lokalerne i Hadsund KulturCenter udlejes til forskellige priser afhængigt af lokalets størrelse og afhængigt af, om det er private, virksomheder eller foreninger, der ønsker at leje. Se i øvrigt Mariagerfjord Kommunes lokaleanvisningsregler.

   

  Adgang til det bookede lokale:

  Du er selv ansvarlig for på forhånd at sikre dig adgang til det bookede lokale. Kontakt Hadsund Bibliotek.

  Udenfor bibliotekets bemandede åbningstid er der ikke personale, der kan låse døre op og vise til rette.

   

  Stole- og bordopstilling i det bookede lokale:

  Har du særlige ønsker vedrørende stole- og bordopstilling skal dette på forhånd aftales med teknisk servicemedarbejder Torben Buus Larsen tlf. 29 16 29 97 / 97 11 46 43

   

  Teknisk udstyr:

  Du skal på forhånd sikre dig, at du selv kan betjene det tekniske udstyr, og at eventuelt medbragt udstyr kan sammenkobles med udstyret i det bookede lokale. Da udstyret i øvrigt jævnligt kontrolleres og indstilles til almindelig brug, må du ikke ændre indstillingerne.  

   

  Internet:

  Hadsund KulturCenter giver adgang til frit internet via et gæstenet med login.

  Skulle forbindelsens kvalitet mod forventning imidlertid medføre gener i forbindelse med afholdelsen af et arrangement, kan hverken Hadsund KulturCenter eller Mariagerfjord Kommunes IT-afdeling drages til ansvar.

  Du er derfor selv ansvarlig for, at du på biblioteket har skaffet en kode, der giver adgang til gæstenettet.

  Det er også dit eget ansvar selv at medbringe din egen enhed, der giver dig personlig adgang til nettet, hvis afholdelse af dit arrangement er helt afhængig af adgang til nettet.

  Udenfor bibliotekets bemandede åbningstid er der ikke personale til stede, der kan hjælpe.

   

  Aflysning af lokalebooking:

  Ved aflysning af dit arrangement bedes du af hensyn til andre brugere samt af hensyn til serviceudgifterne hurtigst muligt give os besked.

   

  Aflevering af det bookede lokale:

  Når det bookede lokale forlades skal borde, stole mv. efterlades i den oprindelige opstilling som er pålagt af Brandmyndighederne. Vinduer skal lukkes, lyset skal slukkes, og har arrangementet medført smuds på gulvet, skal dette fejes. Døre låses og nøgle lægges i nøgleboksen ved døren ind til biblioteket. Er der brug for særlig rengøring efter dit arrangement skal dette på forhånd aftales med teknisk servicemedarbejder Torben Buus Larsen tlf. 29 16 29 97 / 97 11 46 43

   

  Forplejning i Hadsund KulturCenter:

  Ifølge lokaleanvisningsreglerne er det ikke tilladt at medbringe mad og drikke i lokalerne på Hadsund KulturCenter.

  Al servering skal på forhånd bestilles gennem KulturCafeen v/ Hammoud Kazma på tlf. 98 57 10 26

  Sidst opdateret: 26. september 2022