Gå til hovedindhold

Nævninge og domsmænd

Ansøgning om optagelse på Mariagerfjord Kommunes grundliste.

Indhold

  Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, har du nu muligheden for at ansøge optagelse på grundlisten for perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

  Hver kommune udarbejder en kommunal grundliste, som videresendes til de danske domstole. Domstolene benytter listen til at udtage nævninge- og domsmænd til By - og Landsretten.

  Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

  Læse mere om at være nævning eller domsmand på domstol.dk.

  Hvem kan optages på grundlisten?

  Der er betingelser for, hvem der kan optages på grundlisten:

  • Du skal være ustraffet
  • Du skal have valgret til folketinget
  • Du må ikke fylde 80 år i den periode, hvor du søger om optagelse på grundlisten
  • Du skal have et fysisk og psykisk helbred, der gør dig i stand til at varetage hvervet
  • Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

  Herudover kan man ikke optages på grundlisten, hvis man har arbejde som minister, er ansat i et ministeries departement, eller er chef i en underordnet statslig myndighed, hvis man er ansat i Justitsministeriets koncern, er advokat eller advokatfuldmægtig eller er præst i folkekirken eller andre trossamfund.

  Frist for tilmelding

  Frist for ansøgning til optagelse på grundlisten er den 12. februar 2023.

  Sammensætning af grundlisten

  Der er ingen garanti for at blive optaget på grundlisten i Mariagerfjord Kommune, selvom du opfylder kravene.

  Kommunens har et Grundlisteudvalg, som har pligt til at sikre, at personerne på grundlisten repræsenterer et alsidigt samfund og derfor består af personer med forskellige køn, alder, etnicitet med mere.

  Sidst opdateret: 22. november 2022