Gå til hovedindhold

Rekordhøj søgning til EUD og de lokale ungdomsuddannelser

Mariagerfjord Kommune kan ikke kun fremvise Region Nordjyllands tredje højeste andel af unge, der har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Kommunen ser også en øget søgning til de lokale ungdomsuddannelser.

Indhold

  Andelen af unge fra Mariagerfjord Kommune der har søgt om optagelse på en lokal ungdomsuddannelse er steget med 8 procentpoint fra 2022 til 2023. Tilsvarende er der sket en stigning på 2,3 procentpoint i de unges søgning til erhvervsuddannelserne i forhold til sidste år. Det sker på trods af at der er en generel tilbagegang i søgningen til erhvervsuddannelserne på landsplan.

  Med 29,9 % nærmer Mariagerfjord Kommune sig med hastige skridt den nationale målsætning for 2025, der siger, at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. De flotte stigninger vækker stor glæde hos direktør for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune, Susanne Nielsen.

  - De seneste tal viser en klar tendens til, at flere unge fra Mariagerfjord Kommune vælger en ungdomsuddannelse lokalt, og at flere vælger en erhvervsuddannelse. Det er virkelig gode nyheder, og det er rigtig glædeligt, at søgningen til erhvervsuddannelserne ikke sker på bekostning af søgningen til de gymnasiale uddannelser, hvor vi også ser en stigning på knap 1 % i forhold til 2022.

  Samarbejde på tværs

  Årsagerne til de flotte stigninger, mener Susanne Nielsen, er en kombination af flere forskellige tiltag. Hun nævner blandt andet, at det øgede fokus kommunen har haft på unge og uddannelse de seneste år begynder at bære frugt. Mariagerfjord Kommune har med afsæt i Uddannelsesby Hobro indgået partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at udvikle uddannelsesområdet og studielivet bredt set. Samarbejdet inkluderer en koordineret prioritering af indsatser, der blandt andet har fokus på at give de unge indsigt i det attraktive ved de lokale ungdomsuddannelser.

  - Vi har et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Herudover har Byrådet i deres visionsarbejde et fokus på at skabe rammerne for, at Mariagerfjord er et godt sted at lære og uddanne sig. At vi således i fællesskab har en ambition om at udvikle uddannelsesområdet, gør, at vi står rigtig stærkt.

  Fokus på praksissamarbejde

  Konkurrencen om arbejdskraften er stor, og efterspørgslen efter faglærte er til at få øje på. I 2030 spås det, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der vil mangle 99.000 faglærte i Danmark. Og alle kommuner i Danmark har derfor også fået til opgave at hæve andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen til 30 % i 2025.

  Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse et stort fokus på at bygge bro mellem skoler og virksomheder og sætter blandt andet praksisfaglighed på skoleskemaet i grundskolen for at give eleverne inspiration til deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg. Det betyder, at flere end 2.000 folkeskoleelever i skoleåret 2021/2022 var på besøg hos lokale virksomheder eller indgik i praksisnære projektsamarbejder.

  - Vi er optaget af at styrke samspillet mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og virksomhederne – særligt målrettet erhvervsuddannelserne. I Mariagerfjord Kommune skal alle elever fra 0-10. klasse arbejde med faget ”Uddannelse og Job” minimum 25 timer om året. Og det er blandt andet her, vi flytter undervisningen ud på virksomhederne og giver eleverne indsigt i potentielle job- og uddannelsesmuligheder, fortæller erhvervsplaymaker Stinna Stella Larsen.

  Man har også i Mariagerfjord Kommune besluttet at afsætte midler til en indsats, som hjælper unge i udskolingen til at komme tættere på et fritidsjob. Fritidsjobs kan nemlig give et større kendskab til uddannelsesmuligheder og job og kan herved bidrage til et reflekteret uddannelsesvalg. På samme måde bidrager den politisk prioriterede individuelle uddannelsesvejledning til, at den unge får reflekteret og samlet sine tanker om fremtidens uddannelse og job. Individuel vejledning omfatter elever i udskolingen fra 8.- 10. klasse og inddrager også elevernes forældre.

  Fakta

  Tabel 1: Valg af uddannelse lokalt

  Tabellen viser et overblik over udviklingen i valg af ungdomsuddannelse lokalt i Mariagerfjord Kommune. Udviklingen viser en stigende tendens i valget af en lokal ungdomsuddannelse.

  Data stammer fra Optagelse.dk og viser antal registrerede, som er tilmeldt på 1. prioritet. Det reelle optag kendes derfor først ved studiestart. Tallene dækker over elever, der på tidspunktet for tilmelding går på en grundskole eller MF10 i Mariagerfjord Kommune. Det vil sige, at nogle af eleverne kan have bopæl i andre kommuner end Mariagerfjord Kommune, ligesom optællingen heller ikke inkluderer unge med bopæl i Mariagerfjord Kommune, som går på en efterskole. Data er baseret på en manuel optælling.

  Tabel 2: Fordeling på tilmelding til ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune

  Tabellen viser, hvordan tilmeldingen til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse fordeler sig (angivet i procent) i Mariagerfjord Kommune. Udviklingen viser, at målsætningen om, at 30 % vælger en erhvervsuddannelse i 2025 næsten er nået.

  Sidst opdateret: 3. maj 2023