Gå til hovedindhold

Nyt, stort naturprojekt skal hjælpe klima, vandmiljø og natur

Nordjylland får et nyt, stort klima- og naturprojekt på op imod 400 ha ved Villestrup Å lige op til Rold Skov. Projektet kan reducere klimabelastningen med 7.400 tons CO2 om året, og fjerne udledningen af 21 tons kvælstof til fjord og hav. Samtidig får naturen det meget bedre med flere levesteder for sjældne og truede dyr og planter.

Engene ved Villestrup Å

Indhold

  Mariagerfjord Kommune og Den Danske Naturfond er initiativtagere til det store projekt, der har et budget på 49 mio. kr. Og projektet får en flyvende start. Naturfonden har frikøbt 165 ha jord, der sikrer en klimagevinst på 3.700 tons CO2 og en reduktion på 8,5 tons kvælstof til gavn for vandmiljøet. I de kommende måneder starter dialogen med de øvrige lodsejere i området for at finde ud af, hvordan man kan komme i mål med resten af naturområdet.

  ”Det er fantastisk, at Naturfonden kan bidrage til at løse flere kriser på samme tid ved at genoprette naturen. Her er fuld gevinst på alle hylder: Både natur, klima og vandmiljø får det bedre. Og så vil Naturfonden selvfølgelig åbne sin del af naturområdet op for besøgende,” siger Flemming Nielsen, direktør i Naturfonden.

  Det nye klima- og naturprojekt er blevet til efter et grundigt forarbejde. Her har flere lodsejere allerede solgt jord til Naturfonden, men også byttet jord med hinanden. Mariagerfjord Kommune har tidligere været i dialog med alle jordejere i området og håber på, at projektet kan nå i mål i fuld skala inden for de kommende 2-3 år.

  Udvalgsformand for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Henrik Sloth, er meget glad for, at det nu bliver muligt at hjælpe naturen og klimaet i så stort et område.

  ”Der er rift om det danske landskab, og vi vil gerne have plads til både landbrug, byer, natur og klimatiltag. I Villestrup Ådal ved Store Blåkilde findes så specielle forhold, at det giver mening, hvis naturen kan få fortrinsret, samtidig med at det bidrager til at nå det nationale mål om CO2-reduktioner og hjælpe Mariager Fjord med at blive mere robust. Vi håber, lodsejerne i området ser de samme muligheder som os, og jeg vil gerne understrege, at det er frivilligt, om man vil deltage i projektet,” siger Henrik Sloth.

  Kort - Nyt klimaprojekt

  Sidst opdateret: 8. maj 2024