Gå til hovedindhold

Partistøtte og vederlag

På denne side offentliggøres partierne tilskud samt byrådsmedlemmernes vederlag.

Indhold

  Ansøgning om partistøtte

  Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde.

  Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

  Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen skal sendes til Mariagerfjord Kommune, Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

  Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår og inden for Mariagerfjord Kommune.
  Krav til ansøgningen om partistøtte

  Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret.
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil.
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om forventet forbrug til politisk arbejde i det pågældende kalenderår.
  • Være vedlagt en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
  • Være vedlagt erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere.
  • Indeholde CVR nr.

  Læs mere om ansøgning om partistøtte på ministeriets hjemmeside.

  Udbetaling af tilskud

  Tilskuddet udbetales på én gang, når vi har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt.

  Ansøgningen skal sendes til Mariagerfjord Kommune. Der er et link til ansøgningen i link-boksen her på siden.

  Tilskud for 2024

  Tilskuddet for 2024 udgør 8,25 kr. pr. stemme ved kommunalvalget i 2021.

  Byrådsmedlemmernes faste vederlag 2023

  Sats pr. 1. april 2023

  Betegnelse Årligt beløb i april 2016-niveau Årlig beløb i 1. april 2023-Niveau Pr. måned
  Fast vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen (vederlagsbekendtgørelsen) 89.314,00 104.052,51 8.671,04
  Børnetillæg 13.819,00 16.099,40 1.341.62
  Borgmesterens løn 985.729,00 1.142.614,67 95.217,89
  1. viceborgmester (8% af borgmesterens løn 78.858,32 91.409,17 7.617,43
  Udvalgsformænd (23% af borgmesterens løn) 226.717,67 262.801,37 21.900,11
  Udvalgsformænd - Børn og Ungeudvalget (8% af borgmesterens løn) 78.858,32 91.409,17 7.617.43

   

  Sats pr. 1. oktober 2021:

  Udvalgsvederlag 20.000 kr. årligt i 2007-niveau (17.368,06 i 00-niveau)

  17.368,06

  26.022,63 2.168,55


  Byrådsmedlemmernes øvrige vederlag i 2023

  Styrelsesloven indeholder bestemmelser om, at byrådsmedlemmerne har pligt til at oplyse eventuelle vederlag for andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, som udføres på baggrund af valg eller forslag fra kommunen.

  Oplysningerne om vederlagenes størrelse skal offentliggøres, og det sker i lighed med tidligere år på kommunens hjemmeside.

  • Mogens Jespersen
   Stinne og Martinus Sørensens Fond Aalborg: 30.000 kr.
   Cemtec Fonden: 5.000 kr.
   Bestyrelsesmedlem: PKA A/S Pension Hellerup: 56.244 kr.
   Bestyrelsesmedlem: Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Sygeplejerskernes Ejendomsselskab: 56.244 kr.
  • Edin Hajder
   Bestyrelsesformand: FGU Himmerland: 30.139,12 kr.
  • Jørgen Hammer Sørensen
   Mariagerfjord Vand A/S: 40.000 kr.
  • Lone Sondrup
   Næstforman: Nordværk: 98.000 kr.
  • Jens Riise Dalgaard
   Mariagerfjord Vand A/S: 20.000 kr.
  • Niels Erik Poulsen
   Mariagerfjord Vand A/S: 20.000 kr.
  • Niels Peter Christoffersen
   Mariagerfjord Vand A/S: 20.000 kr.
  • Per Kragelund
   Mariagerfjord Vand A/S: 20.000 kr.
  • Jørgen Pontoppidan
   Nordjyllands Trafikselskab: 35.000 kr.
  • Leif Skaarup
   Cemtec Fonden: 5.000 kr.
  Sidst opdateret: 4. april 2024