Gå til hovedindhold

Servicehund

Der er mulighed for at få servicehund, hvis du har et væsentligt behov.

Indhold

  Servicehund

  Du skal have en varigt nedsat psykisk funktionsevne.

  For at funktionsevnen anses for varigt nedsat skal alle behandlingsmuligheder være udtømt, og følgerne af den nedsatte funktionsevne skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

  Afgørelsen heraf beror på en konkret vurdering af, om borger profiterer tilstrækkeligt af medicinske, ikke-medicinske og/eller andre pædagogiske tiltag.

  Hvis kommunen har iværksat andre former for hjælp eller støtte, skal virkningen heraf vurderes inden der træffes afgørelse om bevilling af servicehund. Hvis alle behandlingsmuligheder er udtømt, og andre former for hjælp ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe følgerne af borgers nedsatte funktionsevne, er borger omfattet af den personkreds, der kan have ret til bevilling af hjælpemidler. 

  Hvis du vurderes i målgruppen, foretages der en konkret, individuel vurdering af, om en servicehund i væsentlig grad kan hjælpe dig i din hverdag. VÆSENTLIGHED betyder, at du skal have et væsentligt behov, som ikke kan afhjælpes på anden måde end af en servicehund - heller ikke af en almindelig, veltrænet familiehund.

  I vurderingen kan kommunen inddrage oplysninger om: 

  • Dine helbredsmæssige forhold. 
  • Dine sociale forhold. 
  • Din mulighed for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. 
  • Din mulighed for at undgå isolation i hjemmet eller fra sociale arrangementer. 
  • Din evne til at opholde sig og sove alene i hjemmet. 
  • Din mulighed for at færdes selvstændigt til daglige aktiviteter fx indkøb, på arbejde eller uddannelse, til læge og andre behandlinger mv. 
  • Din mulighed for at få eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. 
  • Din evne til at være ejer af en servicehund.
  • Din evne til at indgå i træning med hunden.
  • Din evne til at varetage omsorgen for hunden i forhold til økonomi.
  • Din evne til at passe hunden og om du har et netværk, hvis du i en periode ikke er i stand til at passe hunden.

  Ved en ansøgning om en servicehund til et barn eller ung, vil der ofte være iværksat andre behandlingstiltag eller anden støtte, fx familiebehandling, kontaktpersonordning, særlige skoletilbud eller andre pædagogiske tiltag, hvor virkningen heraf først skal vurderes.

  I vurderingen kan kommunen inddrage oplysninger om barnets eller den unges helbredsmæssige forhold, sociale forhold og evne til selvstændigt at udføre aktiviteter som andre børn eller unge på samme alder. 
  For børn og unges vedkommende skal familiens samlede forhold indgå i vurderingen, fx om familien kan indgå i træning af en servicehund, og om familien har tid, kræfter og økonomi til at have en hund.

  Sidst opdateret: 1. februar 2024

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48