Gå til hovedindhold

Indsatser leveret på klinik

I Mariagerfjord Kommune skal du som udgangspunkt modtage behandling på vores klinikker. Kun efter en konkret vurdering, kan du tilbydes at modtage indsatsen i hjemmet.

Indhold

  I samarbejde med dig og dit netværk tilbydes rådgivning, vejledning, oplæring og behandling på vores klinikker, der er placeret forskellige steder i kommunen. Det er sundhedsfagligt personale, du møder på klinikkerne. 

  Kontakt os, når du har brug for vejledning eller har fået en henvisning fra din læge.

  Du skal huske at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid. 

  På kortet nederst på denne side kan du se, hvor vores klinikker er placeret. Klinikkerne har som udgangspunkt åbent i dagtimerne i hverdagene. 

  Der er forskellige typer indsatser, vi leverer på klinik – nedenfor kan du se en overodnet beskrivelse af hvilke. Når du har brug for en indsats, vil vi altid vurdere dit behov ud fra en samlet vurdering – derfor vil vi også tænke egenmestring og eventuelle velfærdsteknologiske løsninger ind i din samlede indsats.

  Indsatser der leveres på klinik

  Den kommunale sygepleje er for alle med behov for sygepleje, uanset alder.

  Du kan blive henvist til sygepleje af din praktiserende læge eller af en speciallæge. Desuden kan du blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospital.

  På klinikken kan du blandt andet få behandling for:

  • Sårbehandling og behandling med medicinske cremer
  • Skiftning af kateter og anlæggelse af kompressionsbind
  • Måling af blodtryk og blodsukker
  • Måltagning til kompressionsstrømper efter bevilling
  • Fjernelse af sting og agraffer
  • Hjælp til medicin-dosering (udlevering af medicin)
  • Injektion af medbragt medicin
  • Skiftning af smerteplastre (medicinplaster)
  • Vandladningsproblemer og afføringsproblematikker
  • Inhalationer
  • Oplæring i insulingivning eller anden injektionsteknik
  • Oplæring i stomi- og kateterpleje
  • Oplæring i øjendrypning
  • Oplæring i på- og aftagning af kompressionsstrømper
  • Pleje af øjenprotese
  • Fjernelse af kemopumpe eller andre pumper
  • IV-behandling med antibiotika efter opstart på sygehus.

  Det er gratis at modtage kommunal sygepleje og der stilles sygeplejeartikler til rådighed afhængig af dit behov. Ved behov skal du selv medbringe cremer, salve, medicin og doseringsæsker. Du skal selv sørge for transport til klinikkerne.

  Enkelte indsatser indenfor personlig hjælp og pleje varetages i klinik - du kan blandt andet modtage:

  • fodbehandling

  Nogle af vores sundhedstilbud varetages i klinik - blandt andet:

  • Ernæring
  • Livstilsændringer
  • Vandladningsproblemer
  • Inhalationer
  • Høreomsorg

  Sidst opdateret: 16. november 2023

  Kontakt

  Sygeplejen

  Telefon: 97115660