Gå til hovedindhold

Syn for Sagen - Helbredstjek på arbejdspladser

Syn for Sagen er et tilbud til alle arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune, som ønsker at skabe en sundere og bedre arbejdsplads.

Indhold

  Syn for Sagen bidrager med en dybdegående undersøgelse blandt medarbejderne, som danner grundlag for implementering af indsatser til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel samt reducere sygefravær.
  Alle arbejdspladser er forskellige, og indsatserne er derfor skræddersyet og tilpasset netop jeres arbejdsplads. Indsatsen er organiseret i et tværgående samarbejde mellem Virksomhedsservice og Sundhed og Træning.

  Processen forløber typisk således:

  • Indledende møder og forventningsafstemning med ledelsen
  • Anonym spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne
  • Helbredstjek og afklarende samtaler med medarbejderne
  • Sundhedsvejleder udarbejder rapport med anbefalinger om indsatser ift. eventuelle problemstillinger
  • Ledelse udarbejder i samarbejde med sundhedsvejleder en handleplan
  • På baggrund af handleplanen implementeres indsatserne
  • Evaluering og opfølgning

  Ved at sætte sundhed på dagsordenen og arbejde med sundhed og trivsel på et strategisk niveau, bliver der skabt resultater, som gavner arbejdspladsen på kort og længere sigt. Med sparring og rådgivning fra en sundhedsvejleder og virksomhedskonsulent samt opbakning og støtte fra ledelse og medarbejdere, vil implementeringen af relevante sundhedsindsatser resultere i en række gevinster, heriblandt nedenstående:

  • Større arbejdsglæde og sammenhold
  • Bedre mental trivsel
  • Bedre arbejdsmiljø
  • Sundere og gladere medarbejdere
  • Lavere sygefravær
  • Øget effektivitet og produktivitet
  • Forebyggelse af langtidssygemeldinger

  Du kan både som medarbejder og leder tage kontakt til Mariagerfjord Kommune, hvis du ønsker, at Syn for Sagen skal komme forbi din arbejdsplads til en uforpligtende samtale.

  Sidst opdateret: 23. maj 2023

  Kontakt

  Sundhed og Træning

  Telefon: 97 11 39 47

  Email: sundhedogtr@mariagerfjord.dk