Gå til hovedindhold

Ledsageordning

Er du mellem 12 og 67 år og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning.

Indhold

  Hvem kan søge om ledsageordning?

  Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

  Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

  Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

  Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance.

  Du kan læse mere om borgerstyret personlig assistance på borger.dk her 

  Op til 15 timers ledsagelse om måneden

  Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

  Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

  Kan jeg selv vælge min ledsager?

  Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

  Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valget af ledsager bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

  Sidst opdateret: 13. oktober 2022