Gå til hovedindhold

Samværs- og aktivitetstilbud

Tilbud målrettet voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Indhold

  Aktivitetshuset på Sjællandsvej

  Aktivitetshuset på Sjællandsvej 15, 9500 Hobro, er et visiteret tilbud for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

  I serviceloven § 104 står: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

  Aktivitetshuset ligger i den sydlige ende af Hobro på Sjællandsvej 15 og er renoveret i 2023.

  Huset er indrettet handicapvenligt, og indeholder forskellige funktioner med 4 basisgrupper, kreativ værksted, gymnastiksal, sanserum, stillerum og multiværksted. Der er to store handicaptoiletter med loftlift samt flere handicapvenlige toiletter. Aktivitetshuset har også et dejligt udeområde med hyggeområder, en stor bålhytte, et madpakkehus og sansestimulerende gynger mv. Herudover råder tilbuddet over parallelcykel og to busser.

  Om Aktivitetshuset Hobro

  Aktivitetshuset har fokus på borgeren livskvalitet gennem følgende kernearbejdsområder:

  • At borgeren indgår i en meningsfuld struktureret hverdag med et spændende og aktiverende indhold.
  • At borgeren får opbygget og vedligeholdt sociale relationer.
  • At borgeren trænes og guides i brug af egne ressourcer og kompetencer.
  • At borgeren støttes i udvikling af selvstændighed og evnen til at mestre hverdagslivet bedst muligt.

  Vi vægter retten til medindflydelse og selvbestemmelse højt, og alle borgere vil blive inddrage i beslutninger vedrørende dagligdagen i Aktivitetshuset, så ønsker, interesser og behov bedst muligt kan tilgodeses. Derfor holdes der borgermøde hver anden torsdag. Vi tror på, at alle (uanset funktionsniveau) besidder ønsker og drømme, der kan imødekommes gennem den rette faglige tilgang.

  Borgere med særligt behov for pædagogisk støtte og guidning på baggrund af en psykisk/ fysisk funktionsnedsættelse. I aktivitetshuset spænder borgernes funktionsniveau fra borgere med behov for udbredt støtte, til borgere som på flere områder er selvhjulpne.

  Tilbuddet er ikke egnet til særlige sensitive borgere eller borgere med udadreagerende adfærd. Borgergruppen er aldersmæssigt mellem 18 - 76+ år.

  Specialrådgivningen for Voksne i Mariagerfjord Kommune visiterer i samarbejde med Aktivitetstilbuddets leder til tilbuddet, på baggrund af en individuel vurdering om tilbuddet egnethed. Borgere fra anden kommune kan visiteres til tilbuddet, hvis der er ledige pladser - dette sker ved henvendelse til leder af Aktivitetshuset.

  Ved visitation til Aktivitetshuset bevilliger Specialrådgivningen for Voksne i Mariagerfjord Kommunes kørsel via Kørselskontoret. For borgere fra anden kommune afholdes udgiften af borgerens betalingskommune.

  Kørsel kan eventuelt aftales arrangeret gennem Mariagerfjord Kommunes kørselskontor, hvis der er kapacitet hertil.

  Der er ingen egenbetaling for deltagelse i de aktiviteter, som er en del af det daglige aktivitetstilbud. Der kan opkræves betaling for frivilligt tilvalgte aktiviteter. Det kunne vedrøre entré til bowling eller andre forlystelser, mad på ture eller indkøb af særlige materialer.

  Der er egenbetaling for drikkevarer kaffe/ te/ saft. Beløbet er 50,- kr. pr. mdr. Der sendes regning til borgeren herfor halvårligt. Borgerne skal medbringe egen madpakke og frugt.

  Social samvær

  Vi laver aktiviteter, som skaber fællesskabsfølelse og giver fælles referenceramme. Vi arbejder for at udvikle borgernes sociale kompetencer bl.a. ved, at de skal samarbejde om en opgave, eller er sammen om en aktivitet. Vi gå aldrig af vejen for en fest, og fejrer fødselsdage og andre højtider. Vi tilbyder socialt samvær som højtlæsning, sociale bratspil, tegnsprogsspil, filmfremvisning, musik, dansesnor og hygge om bålet.

  Motion og fysisk aktivitet

  Borgerne udfordres dagligt til fysisk aktiviteter, der både giver gode oplevelser, og vedligeholder og udvikler deres fysiske helbred og motoriske færdigheder. Vi har tilbud om udeaktiviteter, udeleg, gåture, miljøagent/skraldeture, daglig morgengymnastik, samt bevægelse og motion i gymnastiksalen.

  Sansestimulering

  Vi har fokus på sansestimulerende aktiviteter, både indendørs og udendørs, for at kunne vedligeholde og udvikle borgernes færdigheder. Sansestimulering hjælper borgerne til at blive mere bevidste, nærværende, opmærksomme og få mere ro. Af sansestimulerende aktiviteter kan nævnes fodbad, trykmassage, sanserum og udeaktiviteter i vind og vejr.

  Kreativ produktion

  Vi har en bred vifte af kreative aktiviteter, hvor det ikke altid handler om produktet, men også om at være en del af en fælles proces og måske et fælles produkt. Vi lader kreativiteten få frit løb og skaber unikke kunstværker og har det samtidig sjovt og hyggeligt.

  Inklusion i det offentlige rum

  Vi tager ofte på ture ud af huset, både ud i den frie natur, på bytur eller på besøg i zoologiskhave eller lignende. Turene og oplevelser ud af huset er rettet mod forskellige sanseoplevelser samt oplevelsen af at være en del af det omliggende samfund.

  I Aktivitetshuset Hobro er der 4 basisgrupper. I basisgruppen vil du have en tryg base i dagligdagen, men du har også mulighed for at deltage i forskellige HOLD aktiviteter på tværs af din basisgruppe. Her kan du mødes med andre på tværs af basisgrupper, hvor I skal arbejde sammen om en fælles interesse.

  Der er forskellige holdtilbud på forskellige dage i løbet af ugen. Deltager du ikke på et hold, er du i din basisgruppe, og deltager i de aktiviteter, I har planlagt der. Der udbydes halvårligt et nyt katalog, hvor du kan vælge holdtilbud efter din egen interesse. I løbet af året afholder vi også temauger, hvor vi f.eks. arbejder med teater, Royal Run. December står altid i julen tegn.

  Dagen begynder omkring kl. 9.00, hvor vi siger godmorgen i basisgrupperne. Når alle er mødt ind, er der morgengymnastik i gymnastiksalen. Herefter går vi tilbage til basisgruppen, hvor dagens aktiviteter gennemgås på strukturtavlen, ofte med brug af piktogram og billeder.

  Formiddagens aktiviteter foregår typisk mellem kl. 10:15 - 11:30, hvorefter der er frokost og pause til kl. 12:45. Efter frokost er der igen mulighed for forskellige aktiviteter i basisgruppen eller på et holdtilbud frem til ca. kl. 14:00. Dagen sluttes af med hyggeligt samvær på tværs af grupper indtil tilbuddet lukker og alle køres hjem.

  Sidst opdateret: 14. juni 2023

  Kontakt

  Aktivitetshus Sjællandsvej

  Sjællandsvej 15

  9500 Hobro

   

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 9-15 (torsdage i lige uger kl. 9-12)

  Fredag kl. 9-14

  Telefon: 97 11 57 70