Gå til hovedindhold

Vejledning og støtte til dig der bor i eget hjem

Hvis du som følge af fysiske og psykiske udfordringer har behov for støtte i hverdagen, har vi forskellige tilbud.

Indhold

  Hvordan får du hjælp?

  Modtagelsen

  Hvis du oplever udfordringer som følge af psykisk sårbarhed eller kognitive udfordringer der begrænser og/eller udfordrer din hverdag, kan vi give dig vejledning og støtte.

  Når du kommer i Modtagelsen mødes du af en mestringsvejleder og en socialrådgiver, der alle har bred viden indenfor området. De vil tage udgangspunkt i dig og din situation her og nu.

  Vi kan tilbyde dig forskellige valgmuligheder indenfor forskellige støttetilbud. Det vil være en række frivillige og kommunale tilbud gruppeaktiviteter, sociale aktiviteter, undervisningstilbud og individuelle tilbud.

  Kontakt og åbningstider

  Vi sidder på 2 væresteder og har åbent på disse adresser og tidspunkter. Du kan bare dukke op – der er ikke tidsbestilling.

  Fjordgade 12, Hobro – hver torsdag kl. 13.00-16.00. Vi tager telefonen mellem 12.30-13.00

  Ålborgvej 17A, Hadsund – hver mandag 10.00-12.00. Vi tager telefonen mellem kl. 9.30-10.00

   

  Støtte i hverdagen

  Hvis det er vurderet at du skal modtage socialpædagogisk støtte, hvor Pædagogik og Socialpsykiatri er valgt som udfører, vil du af din rådgiver blevet oplyst om, at hjælp i form af socialpædagogisk støtte kan, efter en nærmere vurdering af dine konkrete behov og muligheder, ydes på forskellige måder. For eksempel ved besøg i dit hjem eller gennem vejledning i grupper udenfor dit hjem eller via digitale medier.

  Det vi arbejder sammen med dig om, er de mål der står i den handleplan/indsatsplan, der er udarbejdet sammen med din rådgiver i Specialrådgivningen.

  Sådan modtager vi dig og planlægger dit forløb

  Når vi modtager oplysninger om dig, herunder din indsatsplan indeholdende de mål du har sat sammen med din rådgiver i forhold til dit forløb hos os, vil vi kontakte dig, for sammen med dig at planlægge opstart og forløb.

  Planlægning af dit forløb tager udgangspunkt i den handleplan/indsatsplan, der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler og den dialog, der efterfølgende er med din vejleder. Dialogen med vejleder tager udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os.

  Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du.

  Derfor udfører f.eks. en vejleder ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver, kontakt til myndigheder m.v.

  Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængig af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

  Valg af forløb til dig

  Hos Pædagogik og Socialpsykiatri vil socialpædagogisk støtte som udgangspunkt altid foregå i en gruppe. Valg af den konkrete gruppe og forløbets varighed sker i samarbejde med dig og altid med udgangspunkt i dine mål med forløbet hos os. Ved første samtale med en vejleder vil vedkommende tage udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os i forhold til hvilket forløb vi vurderer kan give dig bedst mulighed for leve et selvstændigt liv.

  Individuelle forløb sker ud fra en konkret vurdering. Individuelt støtte kan ske i dit hjem, på værestederne, pr. skærm eller telefon samt andet relevant sted aftalt med den vejleder du har i dit forløb.

  Alle forløb, både gruppe og individuelle, er altid på 3, 6, 9 eller 12 måneder. Når forløbet nærmer sig afslutningen vurderes der og aftales med din vejleder, eventuelt i samarbejde med din rådgiver, om dine mål er indfriet eller der skal planlægges et nyt forløb.

  Hvis det af myndighed er vurderet, at du skal tilbydes et mestringsforløb, vil du sammen med en vejleder arbejde med det formål, at du bliver i stand til at mestre egen hverdag uden støtte efter endt forløb eller have afklaret hvilket behov der er for støtte efter endt forløb.

  Forløbet har en varighed på max 3 måneder, men kan afsluttes tidligere såfremt det vurderes i samråd med vejlederen.

  I perioden vil du og din støtteperson arbejde med:

  • Din livskvalitet, herunder at aktivere eller udbygge dit netværk
  • Din kontrol over egen livssituation og frihed til at kunne bestemme over dig selv
  • Dine muligheder for job eller uddannelse
  • Dine muligheder for at benytte de almindelige sundheds-, forenings- og frivillige tilbud
  • Din oplevelse af sammenhæng og mening i livet.
  Støtte Kontakt Person

  En "Støtte Kontakt Person" er en person, som opsøger sårbare borgere, der ikke magter at søge hjælp selv. Alle kan henvende sig til en SKP (Støtte Kontakt Person), både pårørende, bekymrede naboer, offentlige instanser med mere.

  Er du bekymret for en, du kender?

  Støttekontaktperson-teamet kan hjælpe personer, der oplever social isolation, misbrug eller har en psykiatrisk lidelse.

  Vi arbejder tæt sammen med fagpersoner og pårørende for bedst muligt at kunne hjælpe de personer, der har behov for en opsøgende og støttende indsats fra støttekontaktperson-teamet (SKP-teamet). Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du er bekymret for en, du kender - for eksempel på grund af:

  • Misbrug
  • Psykiatrisk lidelse
  • Hjemløshed
  • Social isolation (det kan for eksempel være en person, der næsten aldrig kommer ud eller som undgår at snakke med andre).
  Hvem er SKP-teamet?

  SKP-teamet består af tre fagligt dygtige mennesker, der arbejder med at hjælpe sårbare borgere.

  Hjælpen kan være anonym og det er op til den enkelte, om de vil tage imod tilbuddet.

  Hvad sker der, når jeg har taget kontakt til SKP-teamet?

  Vi arbejder med en anonym og åben indsats, hvilket betyder, at man ikke skal have en henvisning fra en socialrådgiver for at kunne tale med en SKP-medarbejder.

  Konkret kan et SKP-forløb se ud på mange måder - for eksempel:

  1. Fagperson (f.eks. læge eller underviser) tager kontakt til SKP-medarbejder. Det kan også være en pårørende, nabo eller lokalsamfundet, der tager kontakt til SKP-medarbejderen.
  2. SKP-medarbejder tager kontakt til borgeren for at tilbyde hjælp og støtte. Det starter for det meste med en løs snak om hvilke problemer, borgeren oplever og hvordan SKP-medarbejderen kan støtte bedst muligt.
  3. Hjælpen vil altid blive tilpasset den enkelte borger, evt. i samarbejde med andre fagpersoner. SKP-medarbejderen yder støtte og kan være brobygger mellem borgeren og det øvrige samfund ved at støtte borgeren i kontakt til for eksempel læge, socialrådgiver, misbrugsbehandling, væresteder m.v.
  Kontakt SKP-teamet

  Leder Anne Mølholt Dahl, 21 83 06 04

  SKP-medarbejder, Rie, 40 15 85 68

  SKP-medarbejder, Nina, 29 23 79 42

  SKP-medarbejder, Glenn, 40 22 90 63

  Vi har forskellige åbne tilbud i Mariagerfjord Kommune. 

  Du kan læse mere om dem på denne side

  Sidst opdateret: 14. juni 2023

  Kontakt

  Modtagelsen

  Telefon: 20 42 24 83

  Mobil: 20 42 24 83

  E-mail: modtsocialst@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune