Genbrugspladser


Virksomheders adgang på genbrugspladserne

Favrskov Forsyning, Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune samarbejder om at gøre det lettere og billigere for virksomheder at komme af med deres affald. Samarbejdet betyder, at virksomheder kan benytte genbrugspladserne i alle tre kommuner. Virksomheder har kun adgang til genbrugspladserne med et gyldigt mærkat synligt i forruden.

Læs mere om hvordan du bestiller erhvervsmærkater. 

Erhvervsgenbrugsplads

På erhvervsgenbrugspladsen har erhverv mulighed for at aflevere:

  • Deponi
  • Mindre mængder forurenet jord
  • Stort haveaffald/biobrændsel
  • Trykimprægneret træ

Har din virksomhed behov for at aflevere mindre mængder genanvendeligt affald (f.eks. brokker, flasker, metal m.v.), så kan I benytte genbrugspladsen for private. På genbrugspladserne er der adgang for køretøjer op til 3.500 kg.

Affaldslovgivningen i Danmark fastlægger, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde må tilbyde at håndtere genanvendeligt affald fra erhverv på erhvervsgenbrugspladser. I kan finde godkendte private aktører på det nationale affaldsregister.

Læs mere om godkendte private aktører.

Sortering på genbrugspladsen

Læs mere om sortering på genbrugspladsen i vores postkort. 

Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald koster 6 kr. + moms pr. kg at aflevere, og virksomheden må højst aflevere 200 kg af den type affald om året på genbrugspladserne. Virksomheden modtager en kvittering for den mængde farligt affald virksomheden afleverer.

Røde sække til fortrolige papirer

Du kan købe røde sække til fortrolige papirer. Sækkene sikkerhedsmakuleres så dine/virksomhedens fortrolige papirer ikke ses af uvedkommende. Sækkene sælges til 35 kr. pr. stk. inkl. moms (ekskl. moms 28 kr. pr. stk.) Prisen inkluderer sikker håndtering og makulering.

Sækkene kan købes her:

Resursen Humlemarken 5, 9500 Hobro
Mandag Lukket
Tirsdag - fredag Kl. 13.00 - 17.00
Weekend og helligdage
Kl. 10.00 - 15.00

Aflevering

Erhvervsgenbrugspladsen Humlemarken 5, 9500 Hobro
Aflevering skal ske ved henvendelse til pladspersonalet eller i Resursen  
Mandag - fredag (sommer -  1/4 til 30/9) Kl. 11.00 - 18.00
Mandag - fredag (vinter - 1/10 til 31/3) Kl. 11.00 - 17.00
1. maj Kl.
Grundlovsdag

Kl. 

Lukket: Lørdag, søn- og helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag.

Adresser og oversigtskort

Se adresserne for Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser, samt oversigtskort over pladserne.

Humlemarken 5
9500 Hobro 

Se oversigtskort over Hobro Genbrugsplads.

Genbrugsplads - erhverv:

Åben  
Mandag - fredag Kl. 07.30 - 16.00
1. maj Kl. 08.00 - 16.00
Grundlovsdag Kl. 08.00 - 16.00

Lukket: lørdag, søn- og helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag.

Kontakt


Morten Søgaard Rasmussen

Affaldskontoret

  •  97113638
  •  

Helle Kragelund

Affaldskontoret

  •  97113871
  •  

Kirstin Bjørnbak Kjær

Affaldskontoret

  •  97113632
  •  

Opdateret 30.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?