Gå til hovedindhold

Plejecentre i Mariagerfjord Kommune

Plejecentrene ligger geografisk spredt.

Menu

Indhold

  Hobro alderdomshjem

  Hobro Alderdomshjem ligger smukt placeret på den sydlige side af Mariager Fjord med smukt kig til vandet og byen.

  Boligerne

  Lejlighederne er på ca. 42 m2, og indeholder stue med tekøkken og lille garderobeplads. Soveværelse med skabe, og et stort badeværelse med vaskesøjle. Der er telefonstik og kabel tv i alle lejlighederne samt mulighed for tilkøb af internet. Der er en stor fælles dagligstue.

  Aktiviteter

  De almindelige daglige gøremål betragtes som en vigtig måde at holde sig i gang på og bevare sine færdigheder. Der er blandt andet tilbud om gymnastik, gudstjeneste, sang og musik. Derudover har Alderdomshjemmet en bus, som kan anvendes af bilister med kørekort til personkørsel. Der er tilknyttet fysioterapeut 15 timer ugentligt der varetager træning af beboerne ved behov.

  Vi tilbereder selv alle dagens måltider.

  Værdigrundlag

  Består af tre værdier åbenhed, respekt og tillid. Værdierne er udarbejdet af personalet, og dækker både beboere, pårørende og personalet.

  Der vægtes høj beboerinddragelse og medbestemmelse i hverdagen. Hjælpen tager udgangspunkt i, hvad beboeren selv kan.

  Husleje og depositum

  Huslejen er på minimum 6.039 kr. alt efter størrelse. Indskuddet er på minimum 25.900 kr.

  Plejecenter Hobro Alderdomshjem
  Fayesgade 14
  9500 Hobro
  Telefon 97 11 53 50

  Solgaven

  Solgaven ligger meget naturskønt ved Østerskoven i Hobro. Her er mulighed for en dejlig spadseretur i skoven, i haven eller turen omkring Solgaven. Der er busstop ved Solgaven, så det er nemt for pårørende at besøge beboerne på Solgaven.

  Boligerne
  Solgaven har 57 plejeboliger. Boligerne varierer i størrelse og indretning. De har alle et stort badeværelse.
  Der er telefonstik og kabel TV i alle boliger.

  I alle bo-miljøer er der fælles daglig- og spisestue.

  Aktiviteter
  Solgavens Venner, der er en forening for frivillige, bidrager med planlagte aktiviteter i løbet af ugen. Det er sang, højtlæsning, gymnastik, gudstjeneste hver 14. dag samt gå- og indkøbsture. Desuden arrangerer Solgavens Venner udflugter og fester der følger årstiderne.

  De almindelige daglige gøremål er vigtige for at holde sig i gang og bevare sine færdigheder. Derfor arbejder plejepersonalet og vores fysioterapeut målrettet med at støtte den enkelte til at træne fysiske og mentale funktioner. Målet er at opretholde så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. Vi tror nemlig på, at mestring af eget liv giver høj livskvalitet.

  Mad
  I bo-miljøerne tilberedes mad til hele døgnet af kostfaglige medarbejdere. Den hjemmelavede mad har stor betydning – beboerne er helt tæt på, hvad enten de ser på eller bidrager direkte i tilberedningen af måltidet.

  Der skabes hverdagsliv med hjemmebagt brød og madlavning. Duften, glæden og nydelsen af maden får de ældre tidligere ind i spisestuen til en snak og samvær med de øvrige beboere. Man kan også vælge at spise sine måltider i lejligheden.

  Beboerne nyder de hjemmelavede traditionelle retter i dagligdagen og kan selv bestemme, hvad de ønsker at spise, når de fejrer fødselsdag.

  Husleje og depositum
  Huslejen er mellem 4.600 – 6.200 kr. alt efter størrelse. Indskuddet ligger mellem 11.600 – 24.900 kr.

  Plejecenter Solgaven
  Amerikavej 19 - 21B
  9500 Hobro
  Telefon 97 11 53 00

  Bernadottegården

  Bernadottegården har 48 plejeboliger. Det ligger naturskønt med egen sø centralt i Hadsund. Der er let adgang til indkøbsmuligheder.

  Boligerne

  Boligerne er 57 – 70 m2 inkl. fællesareal og indeholder kombineret stue og soveværelse, badeværelse og et lille tekøkken. Derudover hører et lille kælderrum til hver bolig. Næsten alle boliger har egen terrasse med undtagelse af 5 boliger, hvoraf 2 har fransk altan.

  Aktiviteter

  Dagcentret er en del af huset, og består af en ergoterapi og en fysioterapi. I ergoterapien er der mange former for aktiviteter for eksempel vævning, syning, stoftryk, strikning, kortspil m.m., mens der i fysioterapien er mulighed for vedligeholdende træning. Derudover er der tilbud om banko, sang og gudstjeneste.

  Bernadottegårdens historie

  Bernadottegården blev taget i brug den 1. januar 1977. De første 25 år som selvejende institution med fortrinsret for besættelsestidens ofre til halvdelen af boligerne og herefter som plejecenter. Bernadottegården blev opført som en selvejende institution af Hadsund Kommune i samarbejde med Bernadottefonden.
  Bernadottegården er opkaldt efter grev Folke Bernadotte og er bygget helt i hvidt ligesom de hvide busser, der bragte fangerne hjem fra Tyskland.

  Malerierne som pryder Bernadottegårdens vægge er skænket af Helga og Chr. Wasehus.

  Bomærket er tegnet af kunstneren Carlo Wognsen specielt til Bernadottegården i Hadsund. Bomærket symboliserer Frihedskæmperens armbind i rødt, hvidt og blåt på en lysegrøn bund for foråret med Churcills V-tegn i guld med den evige ild ovenover. Birthe Wognsen udførte kunstværket som mosaikfrise på gavlen ud mod Hornbechvej.

  Husleje og Depositum

  Huslejen er mellem 4.900 - 5.800 kr. alt efter størrelse. Indskuddet ligger mellem 18.300 - 21.700 kr.

  Plejecentret Bernadottegården
  Bernadottegården 94
  9560 Hadsund
  Telefon 97 11 46 66

  Skovgården

  Demenscenter Skovgården ligger tæt på Hadsund by i kanten af skoven og ikke langt fra fjorden.

  Boligerne
  Demenscenter Skovgården har 66 demensboliger og to aflastningsstuer med ingen/begrænset stimuli, fordelt på syv levebo - miljøer. Der er etableret en pårørende stue, hvor pårørende ved behov kan overnatte for et mindre beløb.

  Aktiviteter
  Bo-miljøerne er en selvstændig boform med åbent hjemligt miljø, hvor der tilbydes støtte til livet. Der tilbydes pleje ud fra medbestemmelse og selvbestemmelse.

  Demenscenter Skovgården har et tilknyttet dagcenter, for centerets beboere. Her tilbydes mange forskelligartede aktiviteter samt mulighed for træning i fysioterapilokalerne.

  Derudover er der også aktivitetscenter Krogen som er et tilbud til udeboende borgere med demens. Borgerne tilbydes her mulighed for at deltage i aktiviteter, for så vidt muligt at bibeholde en hverdag, der er så normal og sammenligneligt med borgerens tidligere hverdag, som muligt. Ud fra borgerens behov tilbydes træning med sociale og fysiske elementer. Tilbuddet kræver visitering.

  På centeret arbejdes der meget med brugen af musik. Dette for at skabe meningsfyldte aktiviteter for vores borgere med demens.

  Der er faguddannet køkkenpersonale i hver bo-enhed, som tilbereder maden fra bunden. Det giver dejlige dufte og stimulerer sanserne, beboerne har mulighed for at hjælpe til, i det omfang det er muligt.

  En af bo-enhederne har en hund, der hedder Buster.

  Der køres mange ture med centerets bus især i lokalområdet.

  Vi har 20 frivillige, der kaldes Skovgårdens Venner. De arrangerer aktiviteter til gavn for centerets beboere, ofte i samarbejde med personalet.

  Demenscenterets vision
  På Demenscenter Skovgården skaber vi en god hverdag for beboere og personale ved at være åbne, vise respekt for og have tillid til det enkelte menneske. Udgangspunktet for livet på Demenscenter Skovgården er, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. Beboerne har reel selv- og medbestemmelse, og vi har respekt for, at beboeres valg og fravalg kan være meget forskellige. Beboere og personale er knyttet til mindre bo-enheder. Beboerne kan dog til hver tid frit vælge, hvor meget og hvordan de vil deltage i fællesskabet i deres bo-enhed og i andre interessefællesskaber. Personalet samarbejder på tværs af faggrænser, når hverdagens opgaver skal løses.

  Demenscenter Skovgården arbejder kontinuerligt med brugen af Marte Meo. Metoden er en anerkendende måde at kommunikere med hinanden på. Vi skaber en god hverdag for borgerne med demens, hvor vi tager udgangspunkt i deres livshistorie. Nærvær prioriteres højt, og tingene sker på beboernes præmisser. Musik og sang er en stor del af hverdagen på Demenscenter Skovgården.

  Et dagtilbud til hjemmeboende borger med demens.

  Dagsrytme
  Hverdagen på aktivitetscenter Krogen er opdelt i faste dagsrytmer.

  Formiddag
  Vi starter hver dag med at synge et par sange, hvorefter vi drikker en kop kaffe/te, spiser en ostemad, hygger og snakker om dagens program.

  Middag
  For det meste spiser vi rugbrød med pålæg, men vi kan også ta’ et par hotdogs eller lignende. Én gang om ugen laver vi varm mad.

  Eftermiddag
  Afhængig af vejr og temperament går vi en tur, hygger, tager en middagslur, spiller spil osv. Vi afslutter dagen med en kop kaffe.

  Priser
  Det koster 30,- kr. om dagen for måltiderne og kaffe/te/saft. Betaling afregnes 1 gang om måneden.

  Transport til og fra Krogen
  Hvis du/I har behov for kørsel, så er der 2 takster pr. måned:

  1 - 3 gange pr. uge: 286,- kr. pr. måned.
  4 - 5 gange pr. uge: 372,- kr. pr. måned.
  Oprettelse af kørselsordning tager 5 hverdage.

  Aktiviteter
  Kreative aktiviteter
  Vi laver mange forskellige kreative aktiviteter som blandt andet:

  at male og laver dekorationer og pynt, ofte med udgangspunkt i årstidens begivenheder
  at synge sang og spille musik
  at lave diverse praktiske opgaver både inde og udenfor
  Udendørs
  Vi er ofte ude at gå ture for eksempel skoven. Når vejret og lysten er til det, kører vi en tur i Skovgårdens bus.

  Priser
  Det koster 20,- kr. pr. tur at køre med Skovgårdens bus, og det afregnes 1 gang om måneden.

  Åbningstider og kontakt
  Mandag: 9:30 - 14:30
  Tirsdag: 9:30 - 14:30
  Onsdag: 9:30 - 14:30
  Torsdag: 9:30 - 14:30
  Fredag: 9:30 - 14:00
  (Fredag i lige uger: 9:30 - 13:00)

  OBS: Vi har lukket på helligdage

  Har du spørgsmål til vores tilbud, så kontakt os tlf. 29 12 67 87

  Demenscenter Skovgården
  Timandsvej 25
  9560 Hadsund
  Telefon 97 11 47 00

  Myhlenbergparken

  Myhlenbergparken ligger centralt placeret i Arden by tæt ved indkøbsmuligheder.

  Bolig
  Myhlenbergparken har 55 plejeboliger og 4 aflastningsstuer. Alle plejeboliger er toværelses lejligheder. Boligformen er levebo miljø. Hvert levebo miljø har ca. 10 boliger med fælles opholdsareal, eget køkken med egenproduktion af mad til alle måltider.

  Aktiviteter
  Myhlenbergparken har en del faste fælles aktiviteter, for eksempel sangeftermiddage, ofte med musik. Derudover er der gudstjeneste med altergang. Områdets præster kommer fast og besøger dem, der ønsker det. Der afholdes bankospil. Herudover afholdes en del arrangementer for eksempel høstfest, sankthans, julefrokoster, fastelavn, grillfest og anden hyggelig komsammen på tværs af afdelinger.

  Mad
  Måltiderne er dagens samlingspunkter og alle måltider er i fokus på Myhlenbergparken. Menuen sammensættes ernæringsrigtigt i henhold til den enkelte beboer. Hvis beboerne har ønsker til menuen, tages der så vidt muligt højde for det. Maden tilberedes af primært danske råvarer og med stor fokus på økologi.

  Husleje og depositum
  Huslejen er på minimum 5.259 kr. alt efter størrelse. Indskuddet er på minimum 12.000 kr.

  Plejecenter Myhlenbergparken
  Myhlenbergvej 16
  9510 Arden
  Telefon 97 11 42 10

  Fjordvang

  Fjordvang ligger meget naturskønt ved Mariager Fjord i Mariager. Her er mulighed for en dejlig spadseretur ved fjorden. Fjordvang ligger centralt i forhold til indkøbsmuligheder i de skønne brobelagte gader i Mariager. Fjordvang har også gode udendørs faciliteter så som gårdhave med hyggelige havemøbler, hvor man kan sidde og læse sin avis eller sidde og hygge sig med en god snak med andre beboere.

  Boligerne
  Fjordvang har 34 plejeboliger. Boligerne er ét-værelses lejligheder med et lille tekøkken samt et handicapvenligt badeværelse. Der er have til alle boliger. I alle lejligheder er der telefonstik og mulighed for tv. Plejecentret har eget vaskeri.

  Aktiviteter
  På Fjordvang er der forskellige arrangementer, som beboere og personale kan deltage i. Eksempelvis afholdes der grillfest, koloni, olympiade, stegt flæsk - som ældrecenteret selv tilbereder - samt julefrokost årligt. De almindelige daglige gøremål er vigtige for at holde sig i gang og bevare sine færdigheder. Derfor arbejder plejepersonalet og vores fysioterapeut målrettet med at støtte den enkelte til at træne fysiske og mentale funktioner. Målet er at opretholde så høj grad af selvhjulpet hed som muligt. Vi tror nemlig på, at mestring af eget liv giver høj livskvalitet.

  Mad
  I Cafe Oxen på Fjordvang serveres hjemmelavet mad, som de kostfaglige medarbejdere har tilberedt. Duften, glæden og nydelsen af maden får de ældre tidligere ind i spisestuen til snak og samvær med de øvrige beboere. Beboerne nyder de hjemmelavede traditionelle retter i dagligdagen og kan selv bestemme, hvad de ønsker at spise, når de fejrer fødselsdag.

  Husleje og depositum
  Huslejen er på minimum 5.288 kr. alt efter størrelse. Indskuddet er på minimum 18.600 kr.

  Plejecenter Fjordvang
  Oxendalen 15
  9550 Mariager
  Telefon 97 11 55 00

  De Gamles Gård

  De Gamles Gård ligger tæt ved kirken midt i Assens.

  Boligerne
  De Gamles Gård rummer i alt 26 plejeboliger, hvoraf tre er to rums boliger og resten er et rums boliger.

  Boligerne er af varierende størrelser, og indeholder en kombineret stue og soveværelse, badeværelse, og evt. et lille gitterrum til opbevaring af havemøbler. Der er telefonstik og mulighed for tv i alle lejlighederne, samt fælles vaskeri tilknyttet plejecenteret.

  Aktiviteter
  Gymnastisk, gudstjeneste, gamle film, gåtur, banko m.m. er eksempler på nogle af de aktiviteter, der laves på De Gamles Gård. Der bliver ca. hver 3. måned lavet et nyhedsbrev og en aktivitetsliste. Personalet har ansvar for aktiviteterne, som de også selv deltager i. Derudover afholdes der gudstjeneste den første onsdag i hver måned.

  Sang og bevægelse bliver brugt specielt meget sammen med beboerne. En gang om ugen arrangeres der fælles hygge med rundstykker, sang og bevægelse.

  Mad
  På De Gamles Gård laves alt maden i plejehjemmets køkkener, så der altid dufter af god mad og hjemmelig hygge. Maden er veltilberedt og frisklavet hver dag. Om onsdagen laver personalet mad sammen med beboerne.

  Husleje og depositum
  Huslejen er mellem 4.400 – 6.000 kr. alt efter størrelse. Indskuddet ligger mellem 16.000 – 22.000 kr.

  Plejecenter De Gamles Gård
  Kønigsfeldtsvej 7, Assens
  9550 Mariager
  Telefon 97 11 44 50

  Teglgården

  Teglgården har 25 faste plejeboliger, fordelt på to leve- og bomiljøer – Ved Havet og Under Kastanjen. Plejecenteret ligger centralt placeret i Als.

  Boligerne
  Boligerne består af kombineret stue og soveværelse, badeværelse, et lille kælderrum og adgang til egen terrasse. Boligerne har forskellig størrelse. Inkl. fællesareal varierer boligerne fra 57-70 m2. I boligerne er der seng og garderobeskab med skuffer, hylder og bøjlestang. Disse er på hjul, så de er flytbare. Derudover er der loftsbelysning i bade- og soveværelse. Der er også tv- og telefonstik, så der er mulighed for at medbringe egen telefon. I alle boliger er der monteret skinner til loftslift.

  Aktiviteter
  Teglgården har tilknyttet et dagcenter, som består af en ergoterapi og en fysioterapi.

  I fysioterapien er der mulighed for vedligeholdende træning som cykling, gangtræning, paraffinbade, ultralyd med mere. I ergoterapien er der mange former for aktiviteter, fer eksempel vævning, syning, strikning, kortspil med flere. Derudover afholdes der gudstjeneste hver måned.

  Mad
  Måltiderne er dagens samlingspunkt og alle måltider er i fokus på Teglgården. Maden laves i de to leve-bomiljøer, Ved Havet og Under Kastanjen, hvilket giver dejlige dufte og stimulerer sanserne. Beboerne har mulighed for at hjælpe til i det omfang som den enkelte kan og menuen laves ud fra beboernes egne ønsker.

  Til alle måltider er beboerne sultne og glæder sig til at få dejlig, ernæringsrigtig og hjemmelavet hverdagsmad.

  Husleje og depositum
  Huslejen er mellem 4.600 - 5.800 kr. alt efter størrelse. Indskuddet ligger mellem 14.800 - 18.100 kr.

  Plejecenter Teglgården
  Kirkevej 9, Als
  9560 Hadsund
  Telefon 97 11 41 41

  Hobro Friplejehjem

  Sidst opdateret: 28. september 2022