Gå til hovedindhold

Sorteringsguide

Sådan sorterer I virksomhedes affald, så det kan blive genanvendt bedst muligt. Hvad er madaffald, og hvad gør I med virksomhedens glas og flasker?

Indhold

  Sortering af virksomhedens affald

  Jeres affald skal sorteres, så det kan genanvendes. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal sortere de forskellige affaldstyper, kan I få et overblik nedenfor. 

  Sorteringsguide

  Restaffald

  Restaffald er det affald, I har tilbage, når I har sorteret det genanvendelige affald fra. Restaffaldet bliver kørt til forbrænding, hvor energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

  Eksempler på restaffald

  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Chips- og kaffeposer (hvis de ikke er i rent plastmateriale)
  • Skumplast
  • Snavset emballage
  • Støvsugerposer
  • Det affald, I er i tvivl om

  Undgå maddiker og lugt i virksomhedens beholder

  Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse. Her er et par tips til, hvordan I undgår maddiker i jeres beholder:

  • Fyld kun affaldsposen så meget, at I har mulighed for at slå en god og tæt knude
  • Læg forsigtig posen i beholderen
  • Stil jeres beholder i skyggen, hvis det er muligt
  • Beskyt eventuelt beholderen med en plastik-indersæk, som I kan købe i f.eks. byggemarkeder
  • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
  • Vask jeres beholder med vand og sæbe efter behov
  • Brug eventuelt en smule Rodalon idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farligt

  Skulle der alligevel komme maddiker i jeres beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud efter det er kølet af. 

  Det påhviler bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for bygningsejers regning. 

  Læs mere om hvordan du undgår maddiker og lugt i din beholder.

  Papir

  Papir kan genbruges, når I lægger det i virksomhedens genbrugsbeholder. Det sendes derefter videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye pap- og papirprodukter.

  Eksempler på papir

  • Aviser
  • Ugeblade og reklamer
  • Kuverter (med og uden rude)
  • Brochurer
  • Skrive- og tegnepapir

  Pap

  Pap kan genbruges, når I lægger det i virksomhedens genbrugsbeholder. Pap afsættes til både danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter.

  Eksempler på pap

  • Skotøjsæsker
  • Karton
  • Bølgepap
  • Bøger uden ryg
  • Paprør fra f.eks. køkkenrulle og toiletpapir
  • Æggebakker 

  Plast

  Plastemballage udgør en stor andel af husholdningsaffaldet og genanvendelsespotentialet er stort.

  Eksempler på plast

  • Plastikposer
  • Plastfolie
  • Bobleplast
  • Plastflasker- og dunke
  • Plastbøtter fra f.eks. is og yoghurt

  Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen.

  Skrab eller klem madrester ud, inden I smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. Som tommelfingerregel skal de være så rene, at I selv vil røre ved dem efter en måned. 

  Metal

  Metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter. Metal har en høj miljømæssig gevinst, da udvinding af metal fra naturen er meget ressourcekrævende.

  Eksempler på metal

  • Konservesdåser
  • Øl- og sodavandsdåser
  • Alufolie
  • Alubakker 
  • Bestik, gryder og andet småt metal uden ledning og batteri
  • Låg fra f.eks. syltetøjsglas

  Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen.

  Skrab eller klem madrester ud, inden I smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. Som tommelfingerregel skal de være så rene, at I selv vil røre ved dem efter en måned. 

  Mad- og drikkekartoner

  Mad- og drikkekartoner består ofte af flere lag f.eks. plast, metal og karton. Den har derfor sin egen sorteringsordning, og skal IKKE sorteres som pap eller restaffald.

  Mad- og drikkekartoner skal i beholderen sammen med plast og metal. 

  Eksempler på mad- og drikkekartoner

  • Mælkekartoner
  • Kartoner til drikke f.eks. juice, kakao og saft
  • Kartoner til mad f.eks. flåede tomater og bønner
  • Kartoner til saucer f.eks. bechamel-, mornay-, kirsebær og vaniljesaucer
  • Yoghurtkartoner

  Det gælder for mad- og drikkekartoner som det gør for plast og metal - skrab eller klem madrester ud, inden I smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. 

  Husk at folde kartonerne, så vi ikke kører med luft. Kartonerne må ikke afleveres i poser, men skal lægge løst i beholderen. 

  Glas

  Tomme glas og flasker kan afleveres på genbrugspladsen eller i de glaskuber, der står ved dagligvarebutikker. 

  Eksempler på glas og flasker

  • Glasflasker
  • Konservesglas
  • Skår fra flasker og konserves
  • Drikkeglas
  • Syltetøjsglas
  • Spiritusflasker
  • Vinflasker

  Det må I IKKE komme i glaskuberne

  • Porcelæn
  • Keramik
  • Lertøj
  • Elpærer
  • Glas og flasker med rester af maling, terpentin eller andre kemikalier

  Det skal afleveres på genbrugspladsen eller i miljøkassen.

  Øvrigt 

  • Vinduesglas
  • Lysstofrør
  • Bilruder og spejle

  Det skal afleveres på genbrugspladsen.

  Find en glaskube nær din virksomhed

  Rundt i kommunen kan I finde kuber til indsamling af glas og flasker til genbrug. Oftest vil I kunne finde glaskuberne ved dagligvarebutikker.

  På oversigtskortet kan du se alle placeringer for flaskeboblerne.

  Farligt affald

  Farligt affald er affald der er farligt for mennesker og miljøet, og derfor omfattet af skrappere krav til håndtering end andre typer af affald.

  Læs mere om farligt affald og hvordan du bortskaffer det korrekt.

  Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

  Anmeld bygge- og anlægsaffald. 

  Sidst opdateret: 4. maj 2023