Gå til hovedindhold

Skiltning i Hobro

Butikker, virksomheder og institutioner i Hobro har naturligvis behov for at opsætte skilte og reklamere, og dette behov skal tilgodeses. Men skiltningen skal også tage et æstetisk hensyn, så vi sammen kan sikre, at Hobro blive endnu smukkere.

Indhold

  Et af de områder, som har stor politisk opmærksomhed er indfaldsvejene til Hobro. Indfaldsvejene er oftest det første møde, man har med byen, og derfor er det vigtigt, at arealerne langs indfaldsvejene udvikles med kvalitet. De skal kort sagt være inviterende indfaldsveje.

  Samtidig tilbyder arealerne langs indfaldsvejene høj eksponering og er dermed attraktive for virksomheder, butikker m.v., der har et behov for at vise sig frem gennem skiltning og reklamer.

  Men også trafiksikkerhed spiller en rolle i forhold til mulighederne for at skilte. Der er således vejstrækninger, som vi mere eller mindre ønsker at friholde for de distraktioner, som reklamer og skiltning kan give. Her er der især fokus på de digitale reklamer f.eks. LED-skilte, som vinder mere og mere
  frem, men som med deres aktive skiltning tiltrækker sig større opmærksomhed end den ”analoge” skiltning, der er kendt i forvejen.

  På den baggrund har Mariagerfjord Kommune udarbejdet en skiltevejledning for Hobro og indfaldsvejene til byen. 

  Skiltevejledning - vejledning og grundlag for afgørelser

  ”Skiltevejledning – Hobro” vejleder gennem ensartede og klare retningslinjer virksomheder, butikker, institutioner m.v. om smukkere skiltning. Men det er samtidig også et administrationsgrundlag for tilladelser i forbindelse med den myndighedsbehandling for eksempel byggetilladelser - som mange skilte skal
  have. Skiltevejledningens retningslinjer vil også er blive indarbejdet i de fremtidige lokalplaner og bliver dermed bindende.

  Sidst opdateret: 1. maj 2023

  Dokumenter