Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje og Specialtandpleje

Her kan du finde informationer om dine muligheder, hvis du har behov for omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Indhold

  Tandpleje til borgere med særlige behov

  Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i, eller som kun med stort besvær, kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Omsorgstandpleje indeholder

  • Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne (herunder instruktion i tandpleje til både patient og relevant omsorgspersonale)
  • Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, så denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

  Formålet med omsorgstandpleje 

  • At sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • At holde borgeren smertefri
  • At give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter

  Målgruppen for tilbuddet om omsorgstandpleje 

  • Borgere på plejehjem
  • Borgere, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, og som reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere i henseende til muligheden for at benytte eksisterende tandplejetilbud

  Det fremgår samtidig af lovbemærkningerne, at det ikke er tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige tandklinikker, hvoraf mange er handicapvenlige, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. Omsorgstandplejen kan foregå i eget hjem, hvor mulighederne dog kan være begrænsende. Det kan også foregå på en af kommunens tandklinikker i Hobro eller Hadsund, som er indrettet med handicapvenlige adgangsforhold med mulighed for behandling i egen kørestol.

  Der er pr 1. januar 2018 indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at borgere, som tilbydes omsorgstandpleje på en af de kommunale tandklinikker, i stedet kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat praktiserende tandlæge/klinisk tandteknikker. Ønsker man ikke at benytte sig af en af de kommunale tandklinikker, skal man kontakte den kommunale tandpleje, før der indgås aftale med en privat behandler.

  Det er frivilligt, om man ønsker at blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandpleje, kan man ikke samtidigt få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring. Visitation sker ved skriftlig ansøgning på skema. Skemaet kan fås ved henvendelse til sekretæren på plejecentrene eller ved kontakt til Visitationen. Der gives tilladelse til automatisk træk i pensionen samtidig.

  Betaling

  Ordningen betales som egenbetaling. I 2021 er egenbetalingen 550 kr. pr. år, som trækkes automatisk i månedsrater.

  Læs lovgivning omkring omsorgstandpleje

  Sundhedsloven

  Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

  Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

  Vejledning af omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje

  Specialtandpleje er et tilbud til børn og voksne med vidtgående fysisk eller psykisk handikap, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

  Specialtandpleje omfatter

  • Forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt undervisning, oplysning og lignende til nøglepersoner omkring patienten
  • Undersøgelser og behandlinger så borgerens tandsæt bevares i en god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

  Betaling

  Ordningen betales som egenbetaling. I 2022 er egenbetalingen 2076 kroner pr. år, som trækkes automatisk i månedsrater. Børn og unge under 18 år, der modtager specialtandpleje, afkræves ikke betaling for behandlingen.

  Formålet med specialtandpleje 

  • At sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • At holde borgeren smertefri
  • At give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter

  Målgruppen

  Fælles for målgruppen gælder, at borgerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Således er ordningen ikke omfattet alle borgere med nedenstående diagnoser.

  Eksempler på omfattede borgere

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

  Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer tryghed og sikrer god kommunikation.

  Hvor

  Den kommunale specialtandpleje tilbydes på de kommunale tandklinikker i Hobro og Hadsund. Hvis det ikke er muligt, besøger vi dig, hvor du bor.

  Narkose

  Der kan ved behov tilbydes behandlinger i narkose i specialtandplejen, Aalborg Kommune eller Region Midt. Henvisning hertil foretages af den kommunale tandpleje.

  Visitation

  Ønsker man at blive visiteret til specialtandpleje, skal man kontakte visitationen, som vil orientere om specialtandplejen og vejlede i, hvordan man ansøger.

  Ønsker du herefter at blive visiteret til specialtandpleje bedes helbredsskema udfyldes og afleveres ved kommunal specialtandpleje i Hobro. Når vi har modtaget helbredsskemaet, bliver du indkaldt til visitation til ordningen.

  Om du er berettiget til at blive tilknyttet kommunal specialtandpleje, beror på den tandlægefaglige vurdering, som sker på baggrund af helbredsoplysningerne og visitationen.

  Sødisbakke

  Beboere på Sødisbakke tilbydes undersøgelse og behandlinger hos specialtandplejen, Region Midt, som Mariagerfjord Kommune har kontrakt med. For yderligere information herom kontaktes Sødisbakke eller Mariagerfjord kommunal specialtandpleje direkte.

  Den væsentlige lovgivning vedr. specialtandpleje

  Sundhedsloven

  Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

  Vejledning af omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv 2006

  Sidst opdateret: 16. juni 2022

  Kontakt

  Mariagerfjord Kommunale Tandpleje

  Telefon: 97 11 52 31

  Email: tandplejen@mariagerfjord.dk