Gå til hovedindhold

Plakater og skilte

Der gælder forskellige regler for opsætning af skilte og plakater afhængig af, om de skal opsættes langs vejene i byer eller i det åbne land.

Indhold

  Regler for opsætning af skilte og plakater

  Det er forbudt at sætte skilte og og plakater op i det åbne land - både midlertidigt og permanent.

  I naturbeskyttelsesloven er det bestemt, at det åbne land principielt skal holdes fri for private skilte og plakater. Det skal være muligt at nyde landskaber og udsigter uden at blive forstyrret af reklameskilte og lignende. Det er ikke muligt at dispensere fra lovgivningen. 

  Lovgivningen åbner dog op for enkelte undtagelser, hvor opsætning af skilte og plakater er lovlige. Det gælder: 

  • Mindre oplysningsskilte – hvis du f.eks. sælger jordbær, udlejer værelser o.lign.
  • Virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Men reklamerne må ikke være dominerende i landskabet.
  • Valgplakater
  • Færdselskampagner
  • Reklamer på idrætsanlæg

  Du skal dog være opmærksom på, at skilte og plakater skal overholde regler for størrelse og placering.

  Reglerne findes i Naturbeskyttelseslovens § 21 og i Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land (Reklamebekendtgørelsen). 

  Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater eller lignende op langs vejene i byerne. Det gør du ved, at udfylde vores selvbetjeningsløsning "Ansøg om opsætning af plakater".  
  Når du søger om tilladelse til at hænge plakater op, er der en række retningslinjer, der skal overholdes.
  Det er vores erfaring, at særligt tre retningslinjer ofte kan være svære at overholde, og som du derfor skal være særligt opmærksom på:

  • Plakater må ikke ophænges nærmere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds og lysreguleringer
  • Plakater må ikke dække for oversigtsarealer og færdselstavler
  • Plakater må ikke ophænges på transformator, kabelskabe og buslæskure
  Tilladelse til ophængning af plakater gives ud fra retningslinjerne, som gælder for både valgplakater og andre typer af plakater.
  Retningslinjer for ophængning af plakater i Mariagerfjord Kommune.

  Udlån af vejskilte til foreninger og private

  Det er i begrænset omfang muligt for foreninger og privatpersoner at låne vejskilte i forbindelse med arrangementer. 

  Vejskiltene kan lånes på følgende betingelser:

  • Der skal kvitteres for udlånet.
  • Låner sørger selv for transport til og fra materielgården i Hobro/Hadsund. Der kan ikke lånes trailer af Mariagerfjord Kommune.
  • Anmodning om lån skal ske til Park og Vej senest 14 dage før arrangementet skal afholdes.
  • Låner hæfter for udgiften, hvis vejskiltene ødelægges, bortkommer, ikke afleveres. Erstatningsprisen er den aktuelle dagspris.

  Kontakt

  Ønsker I at låne vejskilte, skal I kontakte Park og Vej på tlf. 97 11 42 45 eller mail: parkogvej@mariagerfjord.dk 

  Sidst opdateret: 8. august 2022

  Her kan du læse mere

  For yderligere oplysninger se Retningslinjer for ophængning af plakater i Mariagerfjord Kommune

  Kontakt

  Trafik og Anlæg

  Telefon: 97113000

  Email: Trafik@mariagerfjord.dk