Gå til hovedindhold

BPA - borgerstyret personlig assistance

BPA står for borgerstyret personlig assistance. BPA er et tilbud til voksne med et handicap hvor funktionsevnen er betydelig og varigt nedsat og hvor der er behov for omfattende hjælp.

Indhold

  BPA-ordning

  Du skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktion, der medfører et omfattende behov for hjælp. For at få en BPA-ordning, skal dit hjælpebehov være så omfattende at det ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

  For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører dit tilskud til en nærtstående, en virksomhed eller forening, skal du alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for dine hjælper.

  Du skal være over 18 år for at gøre brug af BPA-ordningen. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

  Det er Specialrådgivningen i Mariagerfjord Kommune der vurderer alle ansøgninger om BPA-ordninger efter servicelovens § 96.

  Sidst opdateret: 21. juni 2022

  Kontakt

  Social, Sundhed og Omsorg

  Fjordgade 5

  9550 Mariager

  Telefon: 97 11 30 00

  Send sikker post til Mariagerfjord Kommune