Gå til hovedindhold

Botilbud i Mariagerfjord Kommune

Der findes forskellige slags botilbud til personer med fysiske og psykiske udfordringer. Et botilbud er til dig, der har brug for omfattende hjælp - permanent eller i en kortere periode.

Indhold

  Generelt om botilbud

  Når du bor på et botilbud i Mariagerfjord Kommune, har du din egen lejlighed. Foruden lejligheden er der fællesareal, hvor vi mødes og laver/spiser mad sammen. 

  I botilbuddet er der plads til fællesskab, men du har også mulighed for at være for dig selv. 

  Herunder kan du læse omkring Mariagerfjord Kommunes forskellige botilbud. 

  Specialrådgivningen kan hjælpe med at finde det botilbud, der passer til netop dig.

  Du kan søge et midlertidigt eller længerevarende botilbud, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Ved ansøgning om botilbud skal du rette henvendelse til Specialrådgivningen (se nederst på denne side). Visitering til et botilbud sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau.

  Specialrådgivningen vil kunne vurdere, om du er berettiget til et af vores kommunale botilbud eller et eksternt botilbud, vi samarbejder med.

  Vores botilbud samarbejder med forskellige personer for at skabe den bedst mulige hverdag for dig. Det betyder, at der på botilbuddet blandt andet samarbejdes med socialrådgiver, læge, sygeplejerske, fodterapeut, fysioterapeut, musikterapeut, rideterapeut m.fl. 

  I Mariagerfjord Kommunes botilbud lejer du en lejlighed af en boligforening, hvor du har en lejekontrakt. I nogle eksterne botilbud har du ikke lejekontrakt, men skal i stedet betale en egenbetaling, som fastsættes af Specialrådgivningen. 

  Du skal betale indskud ved indflytning - og du har mulighed for at søge boligydelse, når du bor på botilbud.

  Foruden huslejen betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til kost, vedligeholdelse osv.

  Alle vores botilbud har beboer- og pårørenderåd. 

  Der er fælles vedtægter for samarbejdet - disse kan tilpasses til det enkelte botilbud.

  Beboer – og pårørenderådets opgave:

  Pårørende har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv, og derfor har ledelse og medarbejdere et professionelt ansvar for at skabe gode rammer for samarbejdet mellem tilbud, borgere og pårørende.

  Beboer- og pårørenderådets formål er at danne rammen for en konstruktiv dialog, hvor borgere og pårørende i samarbejde med botilbuddenes ledelse og medarbejdere arbejder for at skabe en god dagligdag. Rådets opgave er at sikre størst mulig trivsel og udviklingsmulighed for borgerne i botilbuddet ved at repræsentere deres interesser og være deres talerør.

  Beboer- og pårørenderådet har ingen indflydelse på ledelseskompetencen, og kan ikke behandle og drøfte sager i forhold til enkelte beboere eller medarbejdere. Beboer- og pårørenderådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere.

  Tavshedspligt:

  Ledelse og ansatte på tilbuddet har tavshedspligt om alle personlige oplysninger.

  Beboer – og pårørenderådet kan f.eks. arbejde med/orienteres om:

  • Mariagerfjord Kommune budgetforslag for det kommende års driftsbudget.
  • Generelle organisatoriske ændringer.
  • Generelle personaleforhold.
  • Rapporter fra tilsyn.
  • Kvalificering af stillingopslag ifm. lederrekruttering.
  • Overordnede retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats.
  • Fritidsaktiviteter og andre arrangementer.
  • Tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan.

  Ledelsen er ansvarlig for dagsorden og afholdelse af møder. Alle medlemmer kan bidrage med punkter til dagsordenen. Ledelsen er ansvarlig for, der skrives referat og at dette journaliseres i SBSYS.

  Beboer- og pårørenderådets sammensætning:

  • 6 beboere og/eller pårørende
  • 3 medarbejderrepræsentanter
  • Botilbuddets ledelse.

  Der er suppleanter for valgte beboere og pårørende. Der kan indkaldes beboere, medarbejdere og andre ad hoc.

  De medarbejdere, der deltager i mødet, har til opgave at støtte, udvikle og opmuntre beboerne til at gøre brug af deres muligheder for indflydelse samt vejlede og give beboerne de relevante oplysninger som grundlag for at træffe beslutninger.

  Valg af medlemmer til beboer- og pårørenderåd:

  Beboere og pårørende vælges på et årligt fællesmøde for alle i tilbuddet. Valgperiode er to år, således at halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år og øvrige i lige år.

  Valgbare er beboere, pårørende og/eller værger til beboerne på tilbuddet. Beboere på tilbuddet har én stemme. Kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt til beboer- og pårørenderådet. Der kan afgives én stemme pr. beboer, enten af beboeren selv eller en pårørende.

  Medarbejderrepræsentanter udpeges af leder.

  Mødevirksomhed:

  Beboer- og pårørenderådet holder min. 2 ordinære møder årligt.

  Ophold på egne botilbud ydes efter Lov om Social Service §85 i form af socialpædagogisk og praktisk bistand i eget hjem samt §83 i form af personlig hjælp og pleje. 

  Nogle eksterne botilbud drives efter Lov om Social Service §§ 107 eller 108. 

  Boligerne udlejes efter almenboligloven. 

  Vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvis du er interesseret i at blive vikar på et af vores botilbud. 

  Du kan registrere dig via dette link, hvis du ønsker at blive vikar.

  Derudover kan du altid se ledige stillinger via dette link. 

  På Tilbudsportalen finder du information omkring de forskellige botilbud samt kontaktoplysninger på botilbudslederen. Du kan også downloade seneste tilsynsrapport. 

  Du finder Tilbudsportalen via dette link. 

  Specialrådgivningen

  Telefon: 97113481

  Botilbud Enggården og Hadsund

  Botilbud Enggården og Hadsund

  Botilbud Enggården ligger naturskønt i udkanten af Mariager. Botilbud Hadsund er beliggende ca. 1 km fra Hadsund centrum. Der er kort afstand til offentlig transport og indkøbsmuligheder.

  Botilbud Kirketoften

  Botilbud Kirketoften

  Botilbud Kirketoften er beliggende i smukke omgivelser tæt på Østerskoven og i gåafstand til fjorden i det østlige Hobro. Der er gode muligheder for offentlig transport lige uden for døren.

  Botilbud Kærvej

  Botilbud Kærvej

  Botilbud Kærvej er placeret i Onsild tæt ved Hobro og er omgivet af masser af smuk natur blandt andet i form af egen skov. Bussen stopper tæt til botilbuddet flere gange i løbet af dagen.

  Botilbud Skivevej

  Botilbud Skivevej

  Botilbud Skivevej er centralt beliggende i Hobro by. Boligerne ligger naturskønt op af Vester Fjord. Der er kort afstand til forretninger, ligesom der er kollektiv trafik i nærheden.

  Sidst opdateret: 28. juni 2023